ВИД ЗАСТРАХОВКА
1. Задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите
2. "Злополука" на пътниците в обществения транспорт (само на бланка на Комбинирана полица «ГО»)
3. "Злополука" на лицата в МПС /доброволна/ (само на бланка на Комбинирана полица «ГО»)
4. "Медицински разноски при пътуване и пребиваване в чужбина"
5. "Помощ при пътуване в чужбина" – туристически пътувания
6. “Помощ при пътуване в чужбина” – бизнес пътувания; Лимит 100 000 USD
7. Индивидуална застраховка "Злополука"
8. Застраховка "Злополука" – индивидуална, семейна или групова
9. "Домашно имущество - апартаменти" "Домашно имущество - къщи"
10. Комбинирана застраховка "Имущества" за ЮЛ
11. Комбинирана полица "Собственици /наематели на хотели, ваканционни селища и места за отдих и развлечения"
12. Комбинирана полица "Собственици /наематели на търговски обекти и офиси"
13. "Каско" на МПС
14. "Отговорност на превозвача за територията на Република България"
15. "Отговорност на превозвача по условията на международна конвенция CMR"
16. "Карго”
17. "Пари"
18. "Посетители на туристически обекти"
19. "Туристи на територията на Република България"
20. "Животни"
21. "Земеделски култури"
22. "Гражданска отговорност към трети лица"
23. "Отговорност на работодателя"
24. "Отговорност за изделието"
25. "Отговорност на туроператора"
26. "Професионална отговорност” в различни сфери
27. "Обща отговорност за клинични проучвания"
28. Отговорност на агенции, извършващи дейност по продажба на самолетни билети
29. Професионална отговорност
30. "Строително-монтажни рискове"
31. "Електронно оборудване"
32. Летателни апарати - каско
33. Летателни апарати - отговорности
34. Плавателни съдове - каско
35. Плавателни съдове - отговорности
36. Малки плавателни съдове – каско
37. Малки плавателни съдове - отговорности