Услуги

Застраховки

Фирма “Проксима БГ” ЕООД е застрахователен агент на Застрахователно акционерно дружество “Булстрад Виена Иншурънс Груп”.

Предлагаме карго застраховки на Вашите товари по време на превоз, застраховки "Гражданска отговорност", Каско и други.

Пълният списък със застрахователни услуги можете да видите тук

Внимание:

Ние винаги препоръчваме карго застраховка, тъй като при стандартната застраховка CMR „Отговорност на превозвача“ обезщетението за цялостна или частична липса на товара е в размер на вредата, но не повече от 8,33 специални права на тираж (SDR) на килограм липсващо бруто тегло. Ориентировъчно, застраховка Отговорност на превозвача (CMR) покрива около 10 евро на килограм нето товар. За покриване на обезщетения, по-високи от горепосочените, следва да се сключи карго застраховка, условията за която бихме могли да Ви предоставим при интерес от Ваша страна.


Складиране и довозване

- Временно складиране на пратки в свободни складове или под митнически контрол в цялата страна;

- Претоварни операции;

- "Проксима БГ" ЕООД организира довозване във вътрешността на страната на ниски цени;

- Митническо представителство чрез агенти в страната.