"Проксима БГ" ЕООД е официален представител на фирма Soluciones Informaticas Ambientales (SIAM), Испания за продажба на софтуерен продукт Chemeter.

Програмата Chemeter е разработена специално за нуждите на фирмите от химическата промишленост и включва следните основни модули:

 • Изготвяне на смеси от различни вещества от непрекъснато обновяващата се база данни;

 • Изготвяне на MSDS листа;

 • Изготвяне на етикети съгласно последните изменения на спогодбата ADR (2013);

 • Изготвяне на транспортни документи;

 • Симулатор за генериране на прототипи на химически вещества;

Законодателство:

Chemeter се позовава на редица национални и международни нормативни актове, като се следи за тяхното обновяване. Продуктът е в съответствие със следните стандарти:

 • REACH Regulation (EC) Nº 1907/2006

 • Regulation (EC) Nº 453/2010 (New MSDS format)

 • Regulation (EC) Nº 790/2009 (Regulation CLP modification)

 • Regulation (EC) nº 1272/2008 (CLP Regulation, transposition of the GHS in Europe)

 • ADR, RID, IMDG e IATA

 • Annex XVII to the REACH Regulation on the restrictions of substances and mixtures

 • Regulation (EC) nº 648/2004 on detergents

 • Directive 2008/98/CE on hazard waste

 • Directives on volatile organic compounds, both Directive 2004/42/EC and Directive 1999/13/EC

 • Directive 98/8/EC (biocides)

 • Exposure Limit Values of 26 European countries

 • и др.

Преводи

Благодарение на Chemeter Вие можете да генерирате инструкции за безопасност (MSDS), етикети, товарителници на множество езици. Преводът става автоматично без нуждата от добавяне на текст ръчно. Резултатът е пълен комплект документация на всички езици от ЕС, както и китайски, турски, руски и др. с едно кликване, което спестява време и пари!

Поддръжка

Нашите техници непрекъснато работят за осигуряване на най-доброто обслужване и поддръжка.

Chemeter би било нищо без своя персонал; персонализирана услуга се предоставя по телефона и / или електронна поща и дори чрез дистанционна връзка, което позволява на нашите техници да видят и проследят (с разрешение) вашия компютър за оптимално решаване на евентуални инциденти.

В допълнение към нашите услуги за поддръжка, можете да разчитате на подробна консултация относно разпоредбите, надзор и консултантски услуги за възможните приложения на REACH и персонални технически консултации по всяко време.