Ние организираме превози на опасни товари и специална продукция в Европа и цял свят в сътрудничество с доказали се партньори-професионалисти и експерти.

 • Оръжия

 • Боеприпаси

 • Пиротехнически изделия

 • Взривни вещества

 • Изделия с двойна употреба


Ние предлагаме цялостно обслужване от врата до врата за Вашите стоки по ВНОС, ИЗНОС и ТРАНЗИТ, с най-подходящия вид транспорт, в съответствие с всички международни изисквания.

 • По шосе - със специализирани автомобили за опасни товари (EX II и EX III)

 • По море с линейни и чартърни кораби, в контейнери или конвенционално (насипно)

 • По въздуха с линейни и чартърни самолети (например AN12, IL76)

 • По железница

 • Комбинирани транспорти (контейнери, сменяеми надстройки)


Нашият екип и нашите партньори разполагаме с нужната квалификация:

 • Ще осигурим необходимите транзитни разрешителни за Вашите товари.

 • Във фазата на планиране ще разработим най-благоприятните варианти и маршрути за транспорта.


Съпътстващи услуги:

 • Обмитяване, складиране, опаковане

 • Документи (SdfDG, IMO-деклариране)

 • Транзитни разрешителни, ескорт

 • Карго застраховки

 • Обучения за специалисти в областта на опасните товари

 • 24-часова спешна помощ

 • Консултант по безопасността при превозите на опасни товари съгласно ADR, RID, ADN, IMDG, IATA-DGR
Нашите най-добри дестинации за специални транспорти:

- Австрия

- Арабския регион (ОАЕ, Оман, Кувейт)

- Азиатски регион (Сингапур, Бруней)

- Босна и Херцеговина

- България

- Великобритания

- Германия

- Гърция

- Испания

- Португалия

- Румъния

- Русия (Москва)

- САЩ

- Словения

- Сърбия

- Унгария

- Франция

- Хърватска

- Швейцария

- Южна Америка