Проксима БГ предлага АДР оборудване

Диаграма за необходимостта от ADR оборудване

Съгласно европейското и национално законодателство

За водача (комплект)

1. Чанта за оборудването, 1 бр.

2. Защитен костюм1, 1 бр.

3. Ръкавици, 1 чифт

4. Ботуши1, 1 чифт

5. Очила, 1 чифт

6. Жилетка, 1 бр.

7. Респиратор2, 1 бр.

8. Каска1, 1 бр.

10.Фенерче (вкл. батерии), 1 бр.

11.Бутилка за очи3, 1 бр.


1 Изисква се съгласно наредба 13 / 2003 г за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа

2 Изисква се за класове на опасност 2.3 и 6.1

3Не се изисква за класове 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3

За автомобила (могат да се закупуват отделно)

Мигащи лампи (вкл. батерии), 2 бр.

Абсорбент, 1 бр.

Лопатка /алуминиева /, 1 бр.

Контейнер /кофа с капак/, 1 бр.

Четка/метличка /неутрална/, 1 бр.

Покривало за шахти, 1 бр.

Пожарогасително одеало, 1 бр.

Обувки антистатични с мет.бомбе, 1 чифт


За информация за цени и условия на доставка, моля, не се колебайте да се свържете нас.


Пожарогасители за кабина и товарно помещение

Предлагаме исландски и китайски пожарогасители с различно тегло, в зависимост от типа на превозното средство.

Допълнително можем да преложим и кутии за съхранение на пожарогасители от най-високо качество.

Можем да предложим допълнително оборудване, според нуждата на клиента:

Табели

Конуси

Светлоотразителни стикери

Клинове за автомобил и др.