Ние предлагаме цялостно логистично обслужване при транспорт на специална продукция в Европа и цял свят в сътрудничество с нашите международни партньори – доказани професионалисти и експерти в сферата. Благодарение на дългогодишния ни опит можем да Ви съдействаме във всеки един аспект от планирането и организацията на превози на:

 • оръжия
 • боеприпаси
 • пиротехнически изделия
 • взривни вещества
 • изделия с двойна употреба

като осигуряваме:

 • транспорт
 • разрешителни за всички държави, през които преминава маршрутът
 • съпътстваща охрана
 • транзитна митническа документация

Предлагаме цялостно обслужване от врата до врата за Вашите стоки по внос, износ и транзит с най-подходящия вид транспорт и в съответствие с всички международни изисквания.

 • по шосе – със специализирани автомобили за взривни вещества (EX/ II и EX/ III)
 • по море с линейни и чартърни кораби, в контейнери или конвенционално (насипно) товарене
 • по въздух с линейни и чартърни самолети
 • по железница
 • комбинирани транспорти (контейнери, сменяеми надстройки)

Допълнителни услуги

 • обмитяване, складиране, опаковане
 • документи (SdfDG, IMO-деклариране)
 • карго застраховане
 • консултиране по безопасността при превозите на опасни товари съгласно ADR, RID, ADN, IMDG, IATA-DGR