Автомобилен транспорт

Превози с групажни автомобили

 • Организиране на доставка на частични товари от / за Италия, Бенелюкс, Германия, Гърция, Полша, Чехия, Словакия, Австрия, Унгария, Словения, Македония, Турция, Франция.
 • Групажни линии от / за цяла Европа за малки пратки.
 • Безопасни товари и опасни товари по ADR.

Превози с комплектни автомобили

 • Организиране на превози от / за Западна, Средна и Източна Европа, ОНД, Близкия Изток.
 • Прицепи с дължина 13,60 м – с брезент, фургони, платформи.
 • Хенгери с обем 80-120 куб.м.
 • Превози със соло автомобили и бусове.
 • Течни товари в танк контейнери или цистерни от / до европейските държави.
 • Безопасни товари и опасни товари по ADR.
 • Извънгабаритни товари

Железопътен транспорт

 • Товари в единични вагони, групи вагони и цели влакове.
 • Товари в контейнери на жп платформи.
 • Внос, износ, транзит, вътрешни транспорти.
 • Безопасни товари и опасни товари по RID.
 • Конвенционални и специализирани вагони.
 • Пълен и празен пробег на частни вагони.
 • Отпечатване на жп товарителници.
 • Информация за движението на товара.


Въздушен транспорт

 • Доставки на товари с реномирани въздушни превозвачи;
 • Превози на въздушно карго по цял свят;
 • Транспорти на конвенционални пратки и на специална продукция;
 • Допълнителни услуги: Подвозване / отвозване до и от летището.


Комбиниран транспорт

 • Организиране на мултимодални превози на стоки.
 • 20- и 40-футови контейнери, собственост на клиента или на корабни линии.
 • Конвенционални стоки. Стоки, изискващи температурен режим. Стоки с клас на опасност.
 • Конвенционални стоки. Стоки, изискващи температурен режим. Стоки с клас на опасност.
 • 20- и 40-футови контейнери, собственост на клиента или на корабни линии.
 • Конвенционални стоки. Стоки, изискващи температурен режим. Стоки с клас на опасност.
 • RO-RO транспорти.
 • Доставки в Европа, Близкия и Далечен Изток, Африка и Америка.