Име:инж. Нели Дойчева
Длъжност:Експерт по организация на транспорти
Езици:български английски немски руски
e-mail:office@proxima-bg.com
Телефон:0887 51 70 90
За мен:– Магистър от Российский университет транспорта (МИИТ)
– 23 години работа във водещи спедиторски фирми и държавни дружества
– 2003 основател на Проксима, Управител до 2022.
Име:инж. Алекси Николов
Длъжност:Управител
Езици:български английски
e-mail:office@proxima-bg.com
Телефон:088 41 77 636
За мен:– Магистър-инженер от ТУ-София, специалност Инженерна логистика.
– Близо 20 години стаж в спедиторската дейност
– Над 10 години опит в логистиката на специална продукция – военни стоки, взривни вещества, оръжия, боеприпаси.
– От 2022 г. едноличен собственик и Управител на Проксима БГ ЕООД